• Aqua Salt Salt Chlorınator
  • Aqua Salt Salt Chlorınator
  • Aqua Salt Salt Chlorınator

Aqua Salt Salt Chlorınator

AQUA Salt bir tuz klor üreticidir. Sodyum Klorid (Sofra Tuzu) çözeltisinden, elektrolitik reaksiyon aracılığıyla havuz suyunun dezenfe etmek amacıyla sodyum hipoklorid üretir. Aqua Salt sayesinde havuz kullanıcısının, sodyum hipoklorid, trikloro, dikloro satın almasına ve depolamasına gerek kalmaz. Sadece, havuzun büyüklüğüne bağlı olarak 2.00-4.5 gr/lt konsantrasyonu sağlanıncaya kadar (2000-4500 ppm) belli bir miktar tuz eklenmesi gerekmektedir. Dezenfekte işleminin tamamlanmasının ardından sodyum ve klor tekrar birleşerek tuz oluşturur.Böylece ilk eklediğiniz sodyum klorid sürekli olarak devridaim edilir ve tekrar kullanılır. Sistemdeki tuz miktarı ancak su ilave edilmesi, su azalması veya drenaj edilmesi sebepleriyle azalabilir

AQUA SALT KONTROL ÜNİTESİNİN 4 VERSİYONU VARDIR.
 
Standart Model
pH Modeli : Klor üretiminin yanı sıra cihaza entegre edilen per istaltik
pompa ile pH kontrolünün yapılmasını sağlar. Kontrol ünitesi, k alibrasyon
sıvısı, pH probu ve kurulum kitini içerir.
 pH-Rx Model : pH kontrolcüsü ile entegre edilen peristaltik po mpa ile
pH kontrolü ve üretilen klor miktarını Rx ölçümüne dayanır. Klo r ölçümü
ünitesi pH-Rx prob ve kurulum, kalibrasyon kitini içerir.
 pH- CLJ Modeli : (termoform edilmiş panele kuruludur): pH kontr olcüsü
ile entegre peristaltik Pompa ve PPM cinsinden klor ölçümü. Klo r için A-J
probu dahildir.